Homepage - MeePratenInfo Hilversum

Meepraten in Hilversum
Ga naar de inhoud
Lijsttrekkersdebat Hilversum
De gezamenlijke bewoners en de buurtorganisaties in Hilversum organiseren op vrijdagavond 23 februari een verkiezingsdebat onder het motto “Bewoners aan het stuur in hun eigen buurt.”


Foto: BAstiaan Miché - Gooi en Eembode Hilversum
Wonen in een buurt gaat immers om meer dan een woning alleen. Het gaat eveneens om een kwalitatieve woonomgeving die schoon, heel en veilig is én om prettig samenleven. De komende jaren gaat er veel veranderen, zoals de invoering van de nieuwe omgevingswet, het gezamenlijk maken van de omgevingsplannen, maar ook om de transitie naar een CO2 vrije samenleving en gasloze wijken.

Daarnaast zijn er in diverse wijken in Hilversum ontwikkelingsplannen in voorbereiding en zijn er plannen voor nieuwbouw op meerdere locaties. Dit zijn ingrepen in wijken die de kwaliteit en het samenleven raken. De bewoners en de buurtorganisaties willen hierin een belangrijke rol spelen en gaan graag met de lijsttrekkers in debat.
Programma van het debat
Het programma voor vrijdag 23 februari is als volgt:

19.30 uur :
Inloop
20:00 uur :
Welkomstwoord en voorstellen gespreksleider
20:05 uur :
Debat met alle lijsttrekkers op basis van 3 stellingen voor elke stelling krijgt iedere lijsttrekker 2 minuten spreektijd, de stellingen worden op de avond  zelf bekend gemaakt
21:15 uur :
Pauze
21:30 uur :
Bespreken vragen door bewoners die bij binnenkomst zijn ingeleverd.
22:30 uur:
Sluiting van de avond.
De kaartjes (met de vragen van de bewoners) worden tijdens het eerste deel van de avond gegroepeerd om zo te komen tot een aantal bespreekpunten. De vragen worden geordend in categorieën. De gespreksleider zal per ronde een categorie benoemen, waarna drie lijsttrekkers kunnen aangeven of ze hierop willen reageren. Maximale spreektijd is 3 minuten per spreker. De lijsttrekkers die aangeven het minste aantal minuten nodig te hebben krijgen het woord. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk vragen laten passeren. Zoals een bekende Hilversumse dominee eens zei: “Als je het niet in drie minuten kan vertellen, dan lukt het je ook niet in een half uur.’’
© 2015 - 2018 AdFormAd Hilversum
Terug naar de inhoud